Effectieve studiegewoonten die je helpen beter te studeren

Je hebt bijles en huiswerkbegeleiding. Beide hebben een eigen doel. Bijles is het helpen van een student tijdens het studieproces voor een specifiek doel. Je leert bijvoorbeeld met een bijlesdocent om bepaalde wiskundestof onder de knie te krijgen. Huiswerkbegeleiding is beschikbaar in de vorm van klassikaal, online of thuis begeleiding. Het belangrijkste doel van alle huiswerkbegeleiding is om de leerervaring te verbeteren, concentratieproblemen weg te nemen en beter te leren studeren. Een studiestrategie en algemene studievaardigheden zijn de basisbenaderingen die zowel bij bijles als huiswerkbegeleiding worden toepast. Ze zijn een integraal onderdeel van gemakkelijk leren op school. Zo kan concentratie als onmisbaar worden beschouwd voor het behalen van goede cijfers. Ook in je latere leven zal je veel hebben aan huiswerkbegeleiding of bijles.

Als aanvulling of tijdens de les

Bijles kan tijdens de normale studietijd plaatsvinden of de studie aanvullen. In het laatste geval kies je vaak voor een externe bijles docent, die is dus niet met je school verbonden. Bijles wordt gegeven op basis van het leeftijds- en leerniveau van de student en de stof die hij of zij moet leren. Het kan dus zijn dat de bijlesdocent veel meer weet van de stof, maar zal in dat geval dat leren wat noodzakelijk is voor het leerniveau. De meeste studiemethoden worden toegepast met verwijzing naar de leeftijdsgroep waartoe de student behoort. Bij hoogbegaafde leerlingen of leerlingen die juist een achterstand hebben, kan dit aangepast worden aan het niveau van de leerling. Een goede bijlesdocent is zich ervan bewust dat studenten variëren in termen van hun vermogen en motivatie om te studeren, en daarom zorgen ze ervoor dat specifieke studiemethoden worden afgestemd op de vaardigheden van elke student. Je kunt je voorstellen dat de ene leerling op een lager niveau moet instappen om het te begrijpen dan een andere.

Wat maakt een goede bijlesdocent?

Een goede bijlesdocent heeft de vaardigheden en kennis om iemand effectief door de verschillende soorten stof te leiden en ervoor te zorgen dat de student de juiste studievaardigheden ontwikkelt. De bijlesdocent moet goede kennis hebben van de materie die wordt besproken. Maar met alleen goede kennis over de stof kom je er niet. Een bijlesdocent kan alleen zo effectief zijn als de vaardigheden die hij of zij heeft om de kennis over te brengen. Daarom is het van vitaal belang dat de docent, naast het onderwerp van de bijles, ook leerkracht competenties heeft. Effectieve docenten hebben een sterk gevoel van wat de meest geschikte techniek is om een bepaald onderwerp te onderwijzen, rekening houdend met de persoonlijkheid van de student en andere factoren. Kortom, bijles geven is vrijwel altijd een op maat samengestelde methode. Een goede bijlesdocent kan een leerling de stof bijbrengen én leren om zelf beter te studeren. Vraag bijles aan bij Bijles Den Haag of Bijles Rotterdam.

Gerelateerde Artikelen

Recente Berichten